Tin tức

  Trang chủ / Tin tức
Nhằm làm tốt hơn nữa trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, vừa qua ngày 25/7/2016, đại diện Công ty Cơ khí Hồng Ký đã trao ...
Hồng Ký với lịch sử hơn 30 năm xây dựng và phát triển, từ một xưởng nhỏ đến nay Hồng Ký đã là một thương hiệu đầu ngành...
Từ ngày 7 - 10/12/2016, Công ty Cổ phần Cơ khí Hồng Ký tham gia gian hàng tại triển lãm quốc tế về máy móc thiết bị công...