Sắt V mạ kẽm

  Trang chủ / / Sắt V mạ kẽm

Thông tin chi tiêt

BẢNG QUY CÁCH VÀ KHỐI LƯỢNG THÉP V
Ghi chú:
  • Dung sai độ dày: 15%.s
Bảng B1

CHIỀU DÀI CẮT BĂNG THÉP V

Ghi chú:
  • Dung sai độ dày: 15%.s
Bảng B2

SAI LỆCH KÍCH THƯỚC CHO PHÉP